Fryshuset Hackerspace

Vill du lära dig göra spel, hemsidor eller bli en klippa på säkerhet och kryptering?

Nästa Hackerspace programmeringsworkshop: 18 januari kl. 16:30 på Fryshuset Skärholmen, Måsholmstorget 26! Vi möter dig på T-Skärholmen kl 16:15 – titta efter röda träningsjackor!

Om du är 16-19 år och inte redan anmält dig så gör det nu!

hacker_space_1200x628_nosnow

Fryshuset Hackerspace syftar till att attrahera och inspirera unga i åldersgruppen 16 – 19 år till kodning och dataprogrammering. Det fortsatta syftet är att locka unga till studier, entreprenörskap och yrkesval inom IT-området.

Det saknas idag initiativ för att attrahera åldersgruppen 16-19 år till en yrkesbana inom programmering. Samtidigt råder en kraftig brist på människor med kunskaper i kodning. Inom EU behövs 1 miljon programmerare år 2020 och behovet på den svenska arbetsmarknaden är enormt (Svenskt näringsliv). Vi går mot en allt mer automatiserad värld där IT- och programmeringskunskaper blir viktigare och viktigare. Många unga söker sig inte till programmering beroende på fördomar om att det skulle vara tråkigt eller svårt, eller att en inte ser programmering som ett attraktivt yrkesval.

Vad är Fryshuset Hackerspace?

I Fryshuset Hackerspace får unga möjlighet att närma sig programmering genom att i enkla steg lära sig programmering med stöd från en ledare med mångårig erfarenhet och volontärer från IT-utbildningar och IT-företag. I processform ska man i projektet tillsammans med unga killar och tjejer utforska programmering och skapa en inspirerande och innovationsfylld metodportal. Portalen och metoderna ska kunna användas såväl av ungdomar på egen hand, som av fritidsverksamheter, skolor och studieförbund. Verksamheten kommer att ha sin bas i Skärholmen i södra Stockholm. Genom det vill vi bidra till mångfald och att form och innehåll som skapas attraherar målgruppen.

Följ oss på Instagram @fryshusethackerspace och Facebook Fryshuset Hackerspace

Samarbeta med Fryshuset Hackerspace

Vi välkomnar företag och organisationer som vill bidra till att unga får möjlighet att lära sig programmering. Kontakta:
jens.eriksson@fryshuset.se
Verksamhetsutvecklare
Fryshuset Skärholmen